Subsidies voor erfgoedprojecten


Heb je geweldig idee voor een (erfgoed)project, maar beschik niet over de nodige financiële middelen? Berg je erfgoeddromen niet op, want erfgoedcel TERF biedt je een aantal subsidiemogelijkheden.

Voor de beleidsperiode 2015-2020 is een nieuwe cultureel erfgoedconvenant afgesloten met en goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Ter ondersteuning van het cultureel erfgoedveld kwam ook een vernieuwde subsidieregeling in voege. Bekijk de PPT voor een beknopt overzicht

Na 2 jaar subsidiebeleid in de praktijk stuurden we deze subsidieregeling bij. Na feedback van het cultureel erfgoedveld brachten we enkele opvallende wijzigingen aan:
• het maximum bedrag van €2500 voor een cultureel erfgoedproject werd opgetrokken naar € 5000
• meerdere subsidieaanvragen voor een cultureel erfgoedproject zijn mogelijk tot maximum €7500 per aanvrager per jaar
• sowieso ontvang je een basisbedrag van €250 als je voldoet aan de basiscriteria van een cultureel erfgoedproject

Nieuw zijn ook de vaste indiendata: 1 februari, 1 april, 1 augustus en 1 oktober. Dien tijdig je aanvraag in ten laatste 3 maanden voorafgaand aan de apotheose van het project!

Hulp bij je subsidiedossier?


Contacteer Hugo Verhenne (TERF)

Subsidiedossier goedgekeurd?


Vergeet dan niet onderstaande logo’s op je communicatie- en promotiemiddelen te vermelden.