Subsidies voor erfgoedprojecten


Heb je geweldig idee voor een (erfgoed)project, maar beschik je niet over de nodige financiële middelen? Berg je erfgoeddromen niet op, want erfgoedcel TERF biedt je een aantal subsidiemogelijkheden.

Voor de beleidsperiode 2015-2020 is een nieuwe cultureel erfgoedconvenant afgesloten met en goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Ter ondersteuning van het cultureel erfgoedveld kwam ook een vernieuwde subsidieregeling in voege. Bekijk deze presentatie voor een beknopt overzicht

• het maximum bedrag van €2500 voor een cultureel erfgoedproject werd opgetrokken naar € 5000
• meerdere subsidieaanvragen voor een cultureel erfgoedproject zijn mogelijk tot maximum €7500 per aanvrager per jaar
• sowieso ontvang je een basisbedrag van €250 als je voldoet aan de basiscriteria van een cultureel erfgoedproject

 

OPGELET:
– Deadline van 1 oktober 2020 voor indienen laatste subsidiedossiers voor cultureel erfgoedprojecten onder huidig subsidiereglement verschuift naar 1 november.
Zo kunnen door corona uitgestelde of afgelaste projecten toch nog gerealiseerd worden. Je krijgt tijd tot eind 2022 om je project te realiseren. De regel in het huidige subsidiereglement cultureel erfgoedprojecten dat de indiening ten laatste 3 maand voorafgaande de apotheose van het project moet gebeuren vervalt hierdoor.
– wegens onder andere de start van een nieuwe beleidsperiode 2021-2026 volgend jaar kan je tijdens de laatste maanden van dit jaar geen subsidies meer aanvragen voor volgende huidige subsidiereglementen:
1. subsidies voor lokale erfgoedwerking 2021 (je hoeft dus hiervoor geen subsidies meer aan te vragen voor 1 oktober!)
2. subsidies voor éénmalige cultureel erfgoedpublicaties
Deze beide subsidielijnen worden deels opgevangen door een nieuwe subsidielijn: subsidies voor historisch onderzoek mét publieksmoment.

Gedetailleerde informatie over de nieuwe subsidie- en ondersteuningsmaatregelen 2021-2026 verschijnt op deze pagina in december na de formele goedkeuring ervan door de RvB DVV Midwest eind november.

Hulp bij je subsidiedossier?


Contacteer Hugo Verhenne (TERF)

Subsidiedossier goedgekeurd?


Vergeet dan niet onderstaande logo’s op je communicatie- en promotiemiddelen te vermelden.