Jaar in jaar uit  verzamelen, beheren en ontsluiten de vrijwilligers het erfgoed in de BIE-regio  naar het brede publiek. Erfgoedcel TERF trakteerde hen dan ook op 21 juni 2018 met een midzomerfeest in het Open Huis in Staden.

Vooraleer een erfgoedwandeling in de omgeving aan te vatten werd eerst op ludieke wijze de werking van TERF tijdens de voorbije 10 jaar onder de loep genomen. Aspecten ervan zoals coaching, subsidies, uitleendienst, projectwerking, communicatie en promotie passeerden de revue en kregen goede punten. Uiteraard ook verbeterpunten zoals een vereenvoudiging van de subsidieregelgeving, nieuwe zaken voor de uitleendienst, projecten opstarten rond door hen voorgestelde thema’s (circus, schuttersgilden, speelgoed…).

De stevige wandeling nadien mondde uit in een gezellige receptie en BBQ waar er nog lang werd nagepraat onder een heerlijk zonnetje.
Bedankt vrijwilligers en nog vele jaren prettig samenwerken!