In samenwerking met de stad Roeselare zal de WVI instaan voor de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein Beveren Noord-Oost. Het toekomstige bedrijventerrein beslaat een kleine 50 hectare en is gelegen tussen de Heirweg, de ringweg R32, de Beversesteenweg en de Vloedstraat in Roeselare (Beveren). Voorafgaand aan de ontwikkeling van de gronden dient het terrein onderzocht te worden op de aanwezigheid van archeologische sporen. Dit gebeurt op voorschrift van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het onderzoek, dat enkele weken zal duren, is ondertussen van start gegaan en wordt uitgevoerd door de archeologen van Ghent Archaeological Team (GATE bvba). Dit gebeurt door middel van manuele boringen en door het trekken van parallelle, continue sleuven. De verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt tot een rapport.

 

In de nabije omgeving van het toekomstige bedrijventerrein Beveren Noord-Oost werd in het verleden al diverse malen archeologisch onderzoek verricht. Hierbij werden verschillende vondsten gedaan. In 2005 onderzocht de Werkgroep Archeologie Roeselare (V.O.B.o.W. – WAR) een Merovingische waterput en in 2011 kwam langs de Onledebeek een Romeinse kruikamfoor aan het licht. Deze vondsten zijn te bezichtigen in de tentoonstelling Beveren Onderste Boven (Dienst Cultuur, Zuidstraat 3) te Roeselare.

Wie: GATE bvba

Waar: Krommebeekstraat, Beveren (Roeselare)

Wanneer: 17/03/2014 – 16/06/2014