De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) planden een nieuwe woonwijk “De Vlaschaard” tussen de Spanjestraat en de Slijperstraat te Oostnieuwkerke, deelgemeente van Staden. Voordat men met de bouw aanving, diende er echter eerst nagegaan te worden of er zich restanten uit het verleden in de bodem bevonden. Begin 2011 voerden archeologen al een verkennend onderzoek uit, waarbij sporen uit de Romeinse tijd, de 16de-18de eeuw en de twee wereldoorlogen werden aangetroffen. De Romeinse vondsten vormden de aanleiding voor een aanvullend onderzoek door Monument Vandekerckhove nv dat op maandag 21 november 2011 van start is gegaan. De opgraving hebben ongeveer drie weken geduurd.

Naast enkele lithische artefacten werden voornamelijk Romeinse sporen aangetroffen. Het gaat om een twee-schepig gebouw met water- en afvalkuil binnen een walgracht, te interpreteren als een hoevegebouw binnen een kleine landelijke nederzetting. Het gevonden aardewerk zal kunnen uitwijzen in welke periode deze bewoond werd. Ook een mogelijk brandrestengraf zal pas na verder onderzoek al dan niet als dusdanig kunnen geïnterpreteerd worden.

Op vrijdag 1/12 en zaterdag 2/12 vonden rondleidingen plaats voor schoolklassen en publiek.

Wie: Monument Vandekerckhove NV

Waar: Spanjestraat, Oostnieuwkerke (Staden)

Wanneer: 21/11/2011 – 08/12/2011April-juni 2016