De Goede Week. Geen beter moment om van start te gaan met de inventarisatie van religieus erfgoed. De vrijwilligers gingen op maandag 26 maart samen met samen met Aline en Diethard van erfgoedcel TERF op bezoek bij de collega’s van Erfgoed Zuidwest in Kortrijk. Tijdens de workshop ‘Goddelijke huisraad’ werden ze meteen ondergedompeld in dit prikkelend onderwerp. Onder begeleiding van de erfgoedconsulenten van Zuidwest en de Vlaamse Overheid leerden ze objecten fotograferen, beschrijven, nummeren en behandelen. Kortom, alles wat nodig is om er op Witte Donderdag (29 maart) vol enthousiasme in te vliegen in de kerk Heilige Kruisverheffing in Roeselare-Beveren.

Vanaf nu zal er op wekelijkse basis, zowel in de voor- (09.00-12.00) als namiddag (14.00-17.00), samen geïnventariseerd worden.

Heb je nog wat tijd over en wil je graag aansluiten? Neem dan contact op met diethard@bienet.be.

 

Foto’s: © Erfgoed Zuidwest