Subsidies voor een activiteit op Erfgoeddag of Open Monumentendag


Een lokale, regionale of nationale organisatie, instelling, dienst, vereniging of individu:

 • met of zonder rechtspersoonlijkheid (bv. gemeentedienst, heemkundige kring, gilde, (privé-)museum, genootschap, stichting, archief, socioculturele verenigingen, wijkcomité, jeugdhuizen, scholen, RVT’s, WZC, …)
 • met maatschappelijke zetel of secretariaat gevestigd in het werkingsgebied van BIE (= Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden)

Maximaal €500 per project en per evenement

Het project:

 • is in de tijd beperkt
 • behoort niet tot de dagelijkse werking van de aanvrager
 • heeft een link met het cultureel erfgoed uit de BIE-regio
 • is niet gesubsidieerd door een andere instantie
 • is niet uit op winst
 • volgt één of meerdere doelstellingen van TERF
 • is technisch, praktisch en financieel haalbaar

Tijdig ingeschreven zijn op de officiële websites van Erfgoeddag en Open Monumentendag.

 • Erfgoeddag: registratie van de activiteit op de officiële website van Erfgoeddag + melding aan erfgoedcel TERF (via mail), ten laatste vier maanden vóór Erfgoeddag.
 • Open Monumentendag: registratie van de activiteit op de officiële website van Open Monumentendag + melding aan onroerend erfgoeddienst RADAR (via mail), ten laatste 2 weken voor Open Monumentendag.

Hier vind je de nodige contactgegevens.

Ten laatste drie maanden na afloop van de activiteit, vul je volgend document in:     Voorzie verder genummerde betaalbewijzen of facturen als bijlage.

Forfaitair subsidiebedrag tot maximaal €500 volgens ingediende invulbegroting en betaalbewijzen.

Hulp bij je subsidiedossier?


Contacteer Hugo Verhenne (TERF)

Subsidiedossier goedgekeurd?


Vergeet dan niet onderstaande logo’s op je communicatie- en promotiemiddelen te vermelden.