Andries Wydooghe uit Roeselare is voorzitter van de Vlaamse Houtdraaiersgilde vzw en is dan ook een meester aan de draaibank. Hij zag in deze historische balken een uitgelezen kans om er verschillende gedraaide stukken van te maken.

Gezien de uitdaging die de uiterst harde eik stelde, koos hij voor bollen en kommen als vorm. De bollen lenen zich bij uitstek om de jaarringen in het donker geworden hout te laten uitkomen, evenals de voor eik zo specifieke stralen. Het draaien van een egale bol op gevoel vraagt heel wat vakmanschap en ervaring, hetgeen Andries bij overschot bezit en wat hem één van zijn mooiste gedraaide stukken ooit opleverde. Voor de kommen werd er steeds voor geopteerd om telkens een deel van het ruwe hout te behouden, inclusief eventuele barsten: een uiterst geslaagd concept. Voor een dekseltje werd een uiterst fijn gedraaide dekselknop vervaardigd, wat toont hoe bruikbaar dit oude hout nog is voor allerhande toepassingen.

Het harde hout vereist evenwel scherpe beitels, die ook nog eens regelmatig bijgeslepen dienen te worden. Om een gedraaid stuk te presenteren werd eveneens een stuk authentieke balk als sokkel gebruikt… om vroeg of laat ook nog op de draaibank te eindigen. Andries is ongelooflijk gepassioneerd door hout, hun eigenschappen en hun mogelijkheden aan de draaibank, waar hij dan ook talloze uren per week te vinden is.