Langs de Honzebrouckstraat in Hooglede wordt binnenkort een nieuwe verkaveling van ca. 8 ha ontwikkeld door bouwheren Dumbobil nv, Blomme bvba en Christiana Demasure. Begin 2016 werd hier door archeologen van Ruben Willaert bvba o.l.v. Simon Verdegem een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en het waren de 24 aangetroffen houtskoolmeilers die met hun aandacht gingen lopen. Deze sporen komen in de Mandelvallei wel vaak voor, maar nooit eerder in dergelijke grote hoeveelheden. Diepgaander onderzoek kon hier niet uitblijven.

Een tweede archeologische prospectie ging onlangs van start met de bedoeling deze houtskoolmeilers verder op te sporen, te registreren en te bemonsteren voor datering en typering. De rechthoekige, houtskoolrijke kuilen worden doorgaans beschouwd als productieplaatsen voor houtskool die men gebruikte voor ambachtelijke en huishoudelijke activiteiten. De archeologen van Ruben Willaert bvba o.l.v. Floris Beke proberen nu te achterhalen of deze kuilen wel degelijk deze functie vervulden, hoe het productieproces eruit zag, welk hout er gebruikt werd en in welke periode deze productie te situeren valt. De typering moet toelaten om houtskoolmeilers in de toekomst gemakkelijker te plaatsen in context en tijd. Alles wijst er in elk geval op dat de Honzebrouckstraat eertijds in een bosrijke omgeving lag.

Pers:

Wie: Ruben Willaert bvba o.l.v. Floris Beke

Waar: Honzebrouckstraat Hooglede

Wanneer: 18/10/2016 – 31/10/2016