De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) plant de aanleg van een industriezone ‘West-Noord’ langs de Bietstraat en Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare vlakbij de verbrandingsoven van de MIROM. Voorafgaand werd archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht, zodat dit erfgoed niet ongedocumenteerd verloren zou gaan. In het voorjaar van 2012 voerden archeologen van GATE een proefsleuvenonderzoek uit over 16 ha, waarbij een steekproef werd genomen van de bodem over ca. 10% van het terrein. Dit bracht een vol- en laatmiddeleeuws cultuurlandschap in kaart, bestaande uit een perceelsysteem van grachten en greppels, poelen en/of waterputten, paalsporen en concentraties aardewerk. Alles wijst erop dat de huidige hoeve ‘Ter Biest’ teruggaat op oudere voorgangers tot in de middeleeuwen. Bovendien stootte men in het noorden van het projectgebied op de restanten van een veldoven voor de productie van bakstenen.

Redenen genoeg om het terrein aan een diepgaander onderzoek te onderwerpen. Sinds begin september 2013 staan archeologen van Ruben Willaert bvba op het veld om het gebied rond het Goed ter Biest vlakdekkend op te graven. Tot nog toe konden verschillende middeleeuwse percelen afgebakend worden, evenals enkele bijhorende poelen en een waterput. Ondanks de aanwezigheid van paalkuilen konden nog geen sporen van bewoning vastgesteld worden. Verder kwam nog een voormalige landweg aan het licht en munitie en bomkraters uit WOI. De Duitse Flandern I-Stellung ligt immers net ten oosten van het projectgebied en hier werd nog fel gevochten op het einde van de eerste wereldoorlog, toen de geallieerden oostwaarts opschoven en Roeselare bevrijdden.

Het ziet er naar uit dat de huidige hoeve ‘Goed ter Biest’ teruggaat op een veel oudere voorganger. Wie meer weet over deze hoeve en haar geschiedenis, mag zijn/haar suggesties doorgeven aan de intergemeentelijke dienst RADAR via: willem@bieradar.be of 0497/48.18.40.

Het archeologisch veldonderzoek zal begin november afgelopen zijn. Het publiek kon de opgravingen nog bezoeken tijdens de rondleidingen die werden georganiseerd op donderdag 24 en vrijdag 25 oktober. Ook klassen uit de laatste graad van het basisonderwijs konden kennis komen maken het archeologisch onderzoek. Zowat 13 klassen met in totaal meer dan 300 leerlingen en leerkrachten gingen hier van woensdag 23 tot vrijdag 25 oktober op in en beleefden een boeiend uurtje op het veld en tussen de vondsten.

Wie: Ruben Willaert bvba

Waar: Bietstraat, 8800 Roeselare

Wanneer: 09/09/2013 – 08/11/2013