Veel jeugdbewegingen organiseren tijdens hun werkjaar heel wat activiteiten, niet enkel voor hun jeugdige leden, maar ook voor de ouders en sympathisanten. Denk maar aan het zomerkamp, de spaghetti avond of BBQ, spel zonder grenzen, een fuif, een dropping, …

Ieder lid of leid(st)er van de jeugdbeweging verzamelt of bewaart wel iets van zijn/haar doortocht in de jeugdbeweging: foto’s, lidkaart, kledij, affiches, polsbandjes, het kamplied, uitnodigingen, verslagen, …

Maar is er iemand verantwoordelijk binnen de jeugdbeweging voor het aanleggen en bijhouden van een archief? Of verdwijnt dit mee in hun dozen, mappen, hoofden of harde schijven en gaat hiermee dan ook een stukje geschiedenis van de jeugdbeweging verloren?

Als je dan bijvoorbeeld periodiek je jubileum viert als jeugdbeweging met een groot publiek evenement, je oud-leden en leiding erop wil uitnodigen en even wil terugblikken op al die mooie herinneringen zit je wel met een probleem.
Want waar ligt dat allemaal en welke (oud)leden hebben dit nog liggen? Hoe kunnen we dit recupereren en meer systematisch gaan bijhouden?

Een archiefbeleid is dus onontbeerlijk voor het verleden, heden en toekomst van je jeugdbeweging.
Maar hoe begin je eraan en wat houdt dit allemaal in?

Erfgoedcel TERF wil de jeugdbewegingen in de regio hierbij op weg helpen, hen begeleiden bij de eerste stappen!
We starten eerst een archiveringstraject met enkele jeugdbewegingen om nadien de opgedane ervaringen ook in te zetten voor zoveel mogelijk ander geïnteresseerde jeugdbewegingen in de regio.
In het najaar van 2015 werd i.s.m. Archiefbank Vlaanderen een stappenplan opgesteld en een oproep gelanceerd naar alle jeugdbewegingen in de BIE regio.
In het voorjaar van 2016 vonden de eerste gesprekken plaats met de geïnteresseerde jeugdbewegingen (KSA Roobaert Roeselare, Chiro St. Jan Kachtem en de provinciale werkgroep archivering jeugdbewegingen).
Samen worden de lokale problemen/noden gedetecteerd en op maat aangepakt.

De aanpak kan variëren en gebeurt met eigen vrijwilligers en/of leden van de lokale heemkundige kring:
– lanceren van oproepen naar oud-leden voor archiefmateriaal met inscan sessies
– interviews met oud-leden of stichtende leden (naar boven brengen van archiefmateriaal, leuke verhalen, anekdotes, tradities, …)
– inventariseren en ordenen van het lokale archief ter plekke
– digitaliseren van foto’s en objecten op kantoor
– al of niet in samenspraak met de jeugdbeweging selectief ontsluiten van interessant archiefmateriaal voor het brede publiek via onze erfgoedbank www.erfgoedbankmidwest.be
– het inhoudelijk, financieel en/of logistiek ondersteunen van een publieksproject door en voor de jeugdbeweging

Enkele praktijkvoorbeelden:
– 50 jaar Chiro Gits via onze erfgoedbank, zie http://www.erfgoedbankmidwest.be/themas/50-jaar-chiro-gits
– 50 jaar Scouts Lichtervelde ism de lokale Heemkundige kring: https://www.flickr.com/photos/heemkringlichtervelde/collections/72157626…

Vragen of meer info?
Contacteer Hugo Verhenne via hugo@bieterf.be of 0496 80 82 86.
Bekijk zeker ook eens de ondersteuning vanuit Heemkunde Vlaanderen, zie http://www.heemkunde-vlaanderen.be/ondersteuning/jeugdbewegingen/
Lees de nieuwe brochure voor verenigingsarchief ‘Leren archiveren’, zie https://faro.be/blogs/gregory-vercauteren/leren-archiveren-nieuwe-brochu…