De Roeselaarse klokkengilde staat met zijn rituele handeling van het manueel klokken luiden op de Vlaamse Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed. Maar het wil een stap verder zetten en de mogelijkheden van dit erfgoed voor en achter de schermen in kaart brengen, valoriseren én exploiteren naar de toekomst toe.
Op vraag van Michel Veraxcx, voorzitter van de Roeselaarse klokkengilde, zaten Resonant (http://www.muzikaalerfgoed.be/), Werkplaats immaterieel erfgoed (https://werkplaatsimmaterieelerfgoed.be/), erfgoedcel TERF en Michel eind oktober al samen om zijn wensen uit te klaren en scherp te stellen.

Volgend begeleidingstraject getrokken door de erfgoedcel en ism Resonant, Werkplaats Immaterieel Erfgoed en FARO kwam uit de bus:

 • een denk- en droomdag op donderdag 29 maart te Roeselare met een SWOT analyse en world café methodiek op basis van een droomscenario (zie bijlage) – onder begeleiding van Jacqueline Van Leeuwen (FARO)
 • het opstellen van een memorandum (zie bijlage) op basis van de resultaten van bovenvermelde denk- en droomdag + het versturen ervan naar alle politieke partijen in Roeselare met de vraag ter opname in hun verkiezingsprogramma (april)
 • het valoriseren van het aanwezige erfgoed op basis van de inventaris van de Klokkengilde: wat verwerven, afstoten, herbestemmen en welke regels volgen bij schenkingen. Met tegelijkertijd een intern leertraject (september)
 • de organisatie van een vervolgdag ‘Van droom naar daad’ (november/december) voortbouwend op de resultaten van de denk- en droomdag met een realistische blik op:
  – infrastructuur (mogelijkheden gebouw?)
  – belevende presentatie van collectie, diensten en werking (inhoud)
  – actieve werking bestendigen (sensibilisering)
  – win-win situaties (netwerking)
  – zichtbaarheid in de stad (visibiliteit)