Subsidies voor (boven)lokale cultureel erfgoedprojecten


Een lokale, regionale of nationale organisatie, instelling, dienst, vereniging of individu:

 • met of zonder rechtspersoonlijkheid (bv. gemeentedienst, heemkundige kring, gilde, (privé-)museum, genootschap, stichting, archief, socioculturele verenigingen, wijkcomité, jeugdhuizen, scholen, RVT’s, WZC, …)
 • met maatschappelijke zetel of secretariaat gevestigd in het werkingsgebied van BIE (= Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden)
 • 5.000€ per project tot max 7.500€ bij herhaalde aanvraag binnen het zelfde jaar
 • 20% eigen inbreng

Het project:

 • is in de tijd beperkt
 • behoort niet tot de dagelijkse werking van de aanvrager
 • heeft een link met het cultureel erfgoed uit de BIE-regio
 • is niet gesubsidieerd door een andere instantie
 • is niet uit op winst
 • volgt één of meerdere doelstellingen van TERF
 • is technisch, praktisch en financieel haalbaar

Als aan de algemene voorwaarden wordt voldaan, wordt een basisbedrag van €250 toegekend. De subsidieaanvraag wordt verder getoetst aan volgende specifieke criteria en krijgt naargelang de beoordeling ervan (onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed en uitstekend) een extra subsidiebedrag toegekend

 1. Integrale erfgoed(werking)

= verzamelen, inventariseren, registreren, digitaliseren, onderzoeken, behouden, beheren en ontsluiten van de cultureel erfgoedcollecties):

 • De wetenschappelijk correcte manier van behandelingen van het erfgoedmateriaal (bijv. inpakken in zuurvrij materiaal, toepassen van historische kritiek, …)
 • De kwalitatieve aanpak van het erfgoedmateriaal (bijv. verder bouwen op eigen onderzoek en/of uitbreiden met bijv. getuigenissen vanuit het brede publiek, investeren in één verzorgde tentoonstelling i.p.v. meerdere in elkaar geknutselde tentoonstellingen, …)
 • De in goed beheer bewaring van het verzameld en geïnventariseerd erfgoedmateriaal, bij voorkeur bij een organisatie die het beheer van erfgoed als kerntaak heeft (bijv. een gemeentearchief, erkend museum, erfgoedbibliotheek, heemkundige kring…)
 • Een zo maximaal mogelijke digitalisering van het verzameld, geïnventariseerd en geregistreerd erfgoedmateriaal via www.erfgoedbankmidwest.be (de erfgoedbank van erfgoedcel TERF). Indien niet mogelijk wordt dit op voorhand beargumenteerd door de subsidieaanvrager.
 • Het immateriele aspect van het erfgoedmateriaal (= verhalen, anekdotes, tradities, feesten, processies, stoeten, liedjes, ambachten, …) dat al of niet aan bod komt.
 1. Geïntegreerde erfgoedwerking

= domein- en/of grensoverschrijdend samenwerken

 • andere beleidsdomeinen zoals bv. jeugd, sport, welzijn, toerisme, onderwijs, economie…
 • andere erfgoeddiensten, instellingen, organisaties of individuen binnen of buiten de gemeente van binnen de BIE-regio.
 1. Professionele erfgoedwerking

= uniform, kwalitatief, interactief, vernieuwend werken

 • De verbinding tussen mensen, verhalen en objecten zoals bv. reuzengemeenschappen: mensen die zich engageren om één of meerdere lokale reuzen en de verhalen/tradities/liedjes… errond terug onder de publieke aandacht te brengen
 • De vernieuwende of verrassende werking rond de keuze van erfgoed of de manier van procesmatige aanpak, methodiek of ontsluiting (bijv. pilootproject, experimenteel karakter, gebruik van sociale media en/of multimediale (game, app) technieken, verrassende of atypische keuze van locatie(s), partner(s), timing, promotiecampagne, doelgroep, …)
 • De inzet van extra externe expertise of het volgen van een specifieke cursus, opleiding, workshop
 • Het aantoonbaar doorgegeven van de tijdens de uitvoering van het project opgebouwde expertise aan andere organisaties (via BIE-intranet, organisatie studiedag, adviesgroep …) tijdens of na afloop van het project
 1. Publiekswerking

= publieke vertaalslag/ontsluiting, de belevingswaarde ervan, interactie met en door het publiek, de blijvende waarde

 • De hedendaagse vertaling van het behandelde erfgoed, die dicht aansluit op de leefwereld van de beoogde doelgroep, wat het herkenningseffect, de individuele meerwaarde en maatschappelijke relevantie (gemeenschapsgevoel) ervan voor hen verhoogt (vb oorlog vroeger en nu)
 • De laagdrempeligheid van het project:
  – met een actieve belevingswaarde voor en interactie met en door het publiek (= tweerichtingsverkeer/eigen inbreng van de doelgroep)
  – met een wervende doelgroepgerichte communicatie en promotie via gedrukte én digitale media
  – met een passend onthaal en begeleiding
 • Naar één of meerdere sociaal diverse doelgroepen gericht: jongeren, allochtonen, (éénouder)gezinnen, kansarmen, scholen, laaggeschoolden en mensen met een handicap
 • Generatie overbruggend/verbindend (ouderen en jongeren/kinderen) maw ouderen en jongeren leren van elkaar, geven elkaars kennis en kunde door, werken samen en enthousiasmeren elkaar
 • De aanwerving en inschakeling van nieuwe vrijwilligers naast je bestaande vrijwilligerswerking is een pluspunt
 • De duurzame en kwalitatief blijvende zichtbare waarde van het project (bijv. publicatie, brochure, infofolder, inventaris, catalogus, website, studiedag, reizende tentoonstelling, educatief pakket, game, app …)
In te vullen documenten:

Ten laatste 3 maand voorafgaand de uitvoering van het project én rekening houdend met de vaste indiendata: 1 februari, 1 april, 1 augustus en 1 oktober.

Ten laatste 3 maanden na afloop van het project, vul je volgende documenten in:     Voorzie verder genummerde betaalbewijzen of facturen als bijlage.

De uitbetaling gebeurt in twee schijven:

 • Eerste schijf van 75% totaal toegekende subsidiebedrag na goedkeuring van de raad van bestuur van projectvereniging BIE
 • Tweede schijf van 25% na goedkeuring van het ingediende evaluatieformulier en de invulbegroting

Hulp bij je subsidiedossier?


Contacteer Hugo Verhenne (TERF)

Subsidiedossier goedgekeurd?


Vergeet dan niet onderstaande logo’s op je communicatie- en promotiemiddelen te vermelden.