Eind jaren ’80 – begin jaren ’90 van de vorige eeuw voerde de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (V.O.B.o.W. vzw) en de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR) een archeologisch noodonderzoek uit aan de Roeselaarse Haven. Ter hoogte van de Zwaaikomstraat zou een nieuw industrieterrein aangelegd worden, maar wist men o.l.v. Jozef Goderis nog net een uiterst boeiende Romeinse site bloot te leggen. Naast een unieke dakpanoven kwamen ook vijf houten waterputten aan het licht met in hun vulling heel wat vondsten die de activiteiten in de toenmalige nederzetting weerspiegelden. Eén van de waterputten werd destijds ontmanteld en in een schuilkelder uit WOII in de Kokelaarstraat bewaard. De houten elementen kwamen in waterbakken terecht in afwachting van hun conservatie. Nu – ruim 25 jaar later – wordt hier eindelijk serieus werk van gemaakt met het oog op een reconstructie van de waterput.