Samen met de heemkring Ten Mandere maakte de intergemeentelijke archiefdienst Midwest (IGA) al heel wat beschrijvingen van het historisch archief op. Via Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen, zijn deze beschrijvingen online doorzoekbaar. In februari vorig jaar werd deze online inventaris officieel in gebruik genomen. Beetje bij beetje worden deze beschrijvingen verder aangevuld.

 

Zo staan ondertussen al meer dan 4200 beschrijvingen van archiefdocumenten uit het Izegemse stadsarchief online. Of anders gezegd, bijna 60% van de huidige inventaris van het historisch archief is via deze weg voor onderzoekers en geïnteresseerden raadpleegbaar.

 

Het oudste document dat momenteel in Probat terug te vinden is, is de rentebrief van Joos Bouckaert uit 1509. Daarnaast bevat de inventaris o.a.

  • Reeks rentebrieven (16e en 17e eeuw)
  • Reeks rekeningen en bewijsstukken van de ontvanger (17e en 18e eeuw)
  • Reeks staten van goed (18e eeuw)
  • Reeks militiedossiers (vanaf 18e eeuw)
  • Reeks soldatenbrieven uit de Napoleontische periode (eind 18e – begin 19e eeuw)
  • Reeks financiële documenten van het Bureau van Weldadigheid en de Commissie van Openbare Onderstand (19e en 20e eeuw)
  • Reeks dossiers van gesneuvelden (WO I)
  • Reeks dossiers omtrent militievergoedingen en steun van de Hulp- en Voedingskomiteit (WO I)
  • Reeks belastingskohieren (19e en 20e eeuw)

 

Het inkijken van de originele archiefdocumenten moet helaas wachten tot na de coronacrisis. Heb je vragen? Contacteer de intergemeentelijke archiefdienst Midwest.