West-Vlaams dialect in de regio TERF

Het jongerenproject ‘Zonder ondertitels’ bracht de BRoeRe bibliotheken (Bibliotheken Roeselaarse Regio) op ideeën en spontaan schoven ze enthousiast een dialectwedstrijd naar voor: stem op je favoriete West-Vlaamse dialectwoord van je gemeente in de regio TERF! Via de uiteindelijke shortlist van 10 dialectwoorden kon dan opnieuw gestemd worden voor hét meest favoriete West-Vlaamse dialectwoord.

TERF ondersteunde zijn partner volop met de organisatie van een gratis West-Vlaamse dialectenlezingenreeks maandelijks in een Broere bibliotheek. Ook liet TERF een promotiefilmpje ‘De enige échte West-Vlaming’ maken om deze lezingenreeks en de Dialectwedstrijd op een speelse manier naar het brede publiek te brengen.

Het grote West-Vlaams dialectproject

Tegelijkertijd speelde blijkbaar ook Roularta en media-partners Radio2 en Focus-WTV met een gelijkaardig idee. De koppen werden bij elkaar gestoken om een grootschaligere dialectwedstrijd ‘stuur je favoriete West-Vlaamse dialectwoord in’ op te starten, met alle West-Vlaamse bibliotheken als partner, dankzij de samenwerking met het SBB (Streekgericht Bibliotheek Beleid) van de provincie. Elke West-Vlaming kon online of in de bibliotheek zijn/haar stem uitbrengen  om uiteindelijk tot een shortlist van de vijf meest favoriete West-Vlaamse dialectwoorden te komen. Tijdens een live uitzending op Radio2 kwam op de slothappening het winnende West-Vlaamse woord uit de bus.

De enige echte West-Vlaming!

Om de West-Vlamingen warm te maken voor dit ludiek dialectproject werd het TERF promotiefilmpje gerecycleerd in de promotiefilm ‘Wien ist?’: in navolging van het voormalige succesformat ‘De Mol’ moest je zo vlug mogelijk de Limburger in het West-Vlaamse verhaal ontmaskeren, waarmee je dan in de prijzen kon vallen.