De voorbije jaren ontwikkelden Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel TERF beiden een geslaagd aanbod rond reminiscentie. Vanaf februari 2020 investeren we samen anderhalf jaar lang in het project ‘Dieper graven in het geheugen’, een participatief en verdiepend traject rond herinneringen en erfgoed in samenwerking met 6 West-Vlaamse woonzorgcentra. Dit met steun van de Vlaamse overheid.

 

Via drie proeftuinen wordt gezocht naar mogelijkheden om het uitleenaanbod van de erfgoedcellen te verdiepen en verrijken.

Hiertoe wordt intens samen gewerkt met de ergotherapeuten van de deelnemende woonzorgcentra en zorgt een kennisgroep voor begeleiding, reflectie en evaluatie.

 

Op deze pagina kan je de vorderingen van het project volgen. De resultaten van dit project zullen in een later stadium worden gedeeld via een inspiratiedag met de erfgoedsector en een dialoogdag voor de zorgsector en een digitaal eindrapport.

 

Vragen of opmerkingen over dit project? Neem contact op met projectcoördinator Veerle Van Buggenhout.