Subsidies voor éénmalige cultureel erfgoedpublicaties


Een lokale, regionale of nationale organisatie, instelling, dienst, vereniging of individu:

 • met of zonder rechtspersoonlijkheid (bv. gemeentedienst, heemkundige kring, gilde, (privé-)museum, genootschap, stichting, archief, socioculturele verenigingen, wijkcomité, jeugdhuizen, scholen, RVT’s, WZC, …)
 • met maatschappelijke zetel of secretariaat gevestigd in het werkingsgebied van BIE (= Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden)

Volgens relevantie publicatie:

 • lokaal: €500
 • bovenlokaal: €750
 • (inter)nationaal: €1.000

Het project:

 • is in de tijd beperkt
 • behoort niet tot de dagelijkse werking van de aanvrager
 • heeft een link met het cultureel erfgoed uit de BIE-regio
 • is niet gesubsidieerd door een andere instantie
 • is niet uit op winst
 • volgt één of meerdere doelstellingen van TERF
 • is technisch, praktisch en financieel haalbaar

De subsidieaanvraag voldoet aan alle volgende criteria:

 • De publicatie heeft een:
  – Lokale relevantie: €500
  – Bovenlokale/regionale relevantie: €750
  – (Inter)nationale relevantie: €1.000
 • De publicatie verbindt mensen, verhalen en objecten en vertaalt dit in een hedendaagse context
 • De publicatie is, indien relevant, een samenwerking tussen partners binnen/buiten het werkgebied
 • De publicatie komt tot stand via correct wetenschappelijk onderzoek
 • Het onderzoeksmateriaal wordt in goed beheer bewaard
 • Het onderzoeksmateriaal wordt indien mogelijk selectief publiek ontsloten op www.erfgoedbankmidwest.be. Er kan vanuit de erfgoedcel ook gevraagd worden voor een volledige digitale beschikbaarheid van de publicatie.
 • De publicatie bevat een minimum aan gedrukte redactionele pagina’s (64p. – inclusief titelblad en colofon) en oplage aantal (min. 250 exemplaren) + vermelding van auteur, titel, plaats en jaar van uitgave, aantal pagina’s en wettelijk depotnummer
 • De publicatie is uitgegeven met oog voor verzorgd taalgebruik, een aantrekkelijke lay-out
 • De publicatie is professioneel gedrukt, (in)genaaid, (in)gebonden of (garenloos of gehecht) gebrocheerd
 • De publicatie wordt actief gepromoot en is verkrijgbaar bij de aanvrager en bij andere organisaties in werkgebied zoals heemkring, boekhandel, bibliotheek.
In te vullen documenten:

Ten laatste drie maand voorafgaand de voorziene verschijningsdatum

Ten laatste drie maanden na afloop verschijning van de publicatie, vul je volgend document in:   Voorzie verder genummerde betaalbewijzen of facturen als bijlage.

De uitbetaling gebeurt in twee schijven:

 • Eerste schijf van 75% totaal toegekende subsidiebedrag na goedkeuring van de raad van bestuur van projectvereniging BIE
 • Tweede schijf van 25% na goedkeuring van het ingediende evaluatieformulier en de invulbegroting

Hulp bij je subsidiedossier?


Contacteer Hugo Verhenne (TERF)

Subsidiedossier goedgekeurd?


Vergeet dan niet onderstaande logo’s op je communicatie- en promotiemiddelen te vermelden.