Erfgoedkaart


Onze regio telt heel wat (socio-culturele) verenigingen, instellingen, diensten of individuen die zich – als vrijwilliger of beroepsmatig – met hart en ziel inzetten voor het lokale erfgoed.  Ze koesteren allerlei erfgoedcollecties en/of beleven het actief, passen het aan nieuwe gebruiken, generaties en maatschappelijke verschuivingen aan.  

 

Benieuwd wie ze zijn? Welke erfgoedspelers in je stad of gemeente in onze regio aanwezig zijn? Of misschien wil je er ook wel deel van uit maken? 

Hieronder vind je een handig overzicht van deze erfgoedliefhebbers.

 

Erfgoed leeft, evolueert voortdurend, krijgt een nieuw(ere) invulling of wordt nieuw leven ingeblazen. Daarom willen we dit overzicht verder blijven aanvullen en actueel houden. 

  • Jouw eigen organisatie, collectie of traditie aan onze kaart toevoegen? Registreer je hier.
  • Ontbreken er volgens jou nog organisaties, collecties of tradities in dit overzicht? Of is bepaalde informatie niet meer up-to-date? Laat het ons weten via bie@midwest.be    

Erfgoedorganisaties


= professionele en vrijwilligersorganisaties zoals (socio-culturele) verenigingen, instellingen, diensten, heemkundige kringen, privéverzamelaars, wijkcomités… met een hart voor erfgoed op verschillende manieren.

  • erfgoed verzorgen/bewaren
  • al of niet een nieuwe(re) invulling eraan geven
  • erfgoed ontsluiten/doorgeven naar het bredere publiek

Erfgoedbeleving


= welk immaterieel erfgoed wordt nog (minder) actief beleefd, verwerkt, ervaren, uitgevoerd, onderhouden…?

  • ambachtelijke vaardigheden en technieken: ambachten, vakmanschap
  • sociale gewoontes en gebruiken: feesten, rituelen, stoeten, vieringen, processies…
  • podiumkunsten en muziek: dans, muziek, theater, circus, performances…
  • vertelcultuur, dialecten…
  • natuur en universum: eet- en drinkcultuur, natuurgebruiken/landbouw (waarbij dieren een rol spelen)