In maart 2019 verhuisde de bibliotheek van Wielsbeke naar haar nieuwe stek in de Sint-Laurentiuskerk. Wat sommigen onder jullie misschien nog niet weten, is dat ook het gemeente- en OCMW-archief van Wielsbeke hier een nieuwe thuis zal krijgen. Enkele bestuursleden van de Juliaan Claerhout-kring kwamen op 15 mei 2019 alvast eens een kijkje nemen.

 

Onder de burelen van het bibliotheekpersoneel bevindt zich een heus nieuw archiefdepot dat volledig is voorzien van de nodige verrijdbare compactusrekken. Vooraleer het archief naar deze nieuwe locatie verhuisd, meet de intergemeentelijke archiefdienst Midwest (IGA Midwest) aan de hand van een datalogger de temperatuur en relatieve vochtigheid. Zodra deze waarden stabiel en een aanvaardbaar niveau hebben bereikt, zal het archief effectief naar haar nieuwe bestemming verhuizen. Dit zal ten vroegste in het najaar 2019 zijn.

 

De IGA Midwest bereidt de verhuis zo goed als mogelijk voor. Begin mei 2019 selecteerden ze nog een kleine 9 meter archief voor vernietiging. De IGA Midwest kijkt momenteel volop de plaatsingslijsten van de huidige archiefdepots na en alles krijgt een bewaartermijn toegekend. Deze bewaartermijn zal mee bepalen waar alles na de verhuis een plaats krijgt in het nieuwe archiefdepot.

 

Dat er nog heel wat werk voor de boeg is, daar bestaat geen twijfel over:

  • nummeren van de archiefrekken,
  • het te verhuizen archief voorzien van een etiket met uniek nummer zodat zeker niets verloren geraakt en duidelijk is waar alles naartoe moet,
  • verpakken van nog los liggende dossiers en boeken om ze tijdens de verhuis te beschermen,
  • enzovoort.

De IGA Midwest houdt jullie via dit kanaal heel graag op de hoogte van de vorderingen.