Het West-Vlaams Archievenplatform organiseert het overleg tussen de archiefdiensten in West-Vlaanderen.  De leden komen jaarlijks op de derde maandag van maart bijeen om inhoudelijke archiefthema’s te bespreken. Deze keer mocht de intergemeentelijke archiefdienst Midwest als gastheer optreden.  

In de voormiddag hielden Eddy Put (Rijksarchief Leuven) en Jochen Vermote (Stadsarchief Ieper) een lezing over de vraagstelling of een ‘klassieke’ archiefinventaris vandaag nog steeds relevant is. Hun presentaties kan je hier bekijken.  In de namiddag kregen de aanwezigen een rondleiding in Eperon d’ Or. 

Bedankt aan alle aanwezigen om er een geslaagde dag van te maken!