In de klas


Meer erfgoed op school, daar ijveren we voor. Kinderen van jongs af aanleren dat het verleden niet zomaar iets is dat je achterlaat, maar iets dat blijvend bewaard en gekoesterd moet worden om dit te kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties.

Speciaal voor jullie, leerkrachten, ontwikkelden we allerhande kant– en klare lespakketten voor leerlingen van 2,5 tot 18 jaar.