Tussen de Leysafortstraat en de Processieweg in Lichtervelde ontwikkelt Durabrik een verkaveling met 44 woningen (https://durabrik.be/nl/nieuwbouwprojecten/lichtervelde). Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden vindt er steeds een archeologisch onderzoek plaats om de aanwezige restanten uit het verleden te documenteren.

 

Volgend op een verkennend proefsleuvenonderzoek hebben archeologen van Ruben Willaert bvba en Oudland bvba er sporen opgegraven van een landelijke nederzetting uit de volle tot late middeleeuwen (1200-1500). Naast de restanten van verschillende constructies in houtbouw – waaronder een tweetal drieschepige hoofdgebouwen en een paar bijgebouwen – werden ook enkele waterputten en poelen opgegraven. Daarnaast heeft men een kluwen aan grachten en greppels onderzocht. Deze dienden voor afwatering en afbakening van percelen. De archeologen gaan alles nu verwerken om de site beter te begrijpen. Daarna wordt alles in een rapport gegoten.

 

Op donderdag 14 februari en vrijdag 15 februari vonden rondleidingen voor zowel scholen als het ruime publiek plaats. Niet minder dan 70 leerlingen en 60 geïnteresseerde omwonenden gingen op de uitnodiging in en kwamen de opgraving van nabij bekijken. De foto’s van de schoolbezoeken vind je hier:
– http://tvlot.sint-rembert.be/klassen/vijfde-leerjaar
http://tvlot.sint-rembert.be/klassen/vijfde-leerjaar-b
– http://tvlot.sint-rembert.be/klassen/zesde-leerjaar

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR (willem@bieradar.be of 0497/48 18 40).