Tussen de Leysafortstraat en de Processieweg in Lichtervelde ontwikkelt Durabrik een verkaveling met 44 woningen (https://durabrik.be/nl/nieuwbouwprojecten/lichtervelde). Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden vindt er steeds een archeologisch onderzoek plaats om de aanwezige restanten uit het verleden te documenteren.

 

Volgend op een verkennend proefsleuvenonderzoek zijn archeologen van Ruben Willaert bvba en Oudland bvba er sporen aan het opgraven van een landelijke nederzetting uit de volle tot late middeleeuwen (1200-1500). Naast de restanten van enkele constructies in houtbouw werden reeds enige mogelijke waterputten en een paar poelen blootgelegd. Daarnaast treft men een kluwen van grachten en greppels voor afwatering en de afbakening van percelen aan. Het is aan de archeologen om klaarheid te scheppen in deze veelheid aan sporen.

 

Op donderdag 14 februari en vrijdag 15 februari vonden rondleidingen voor zowel scholen als het ruime publiek plaats. Niet minder dan 70 leerlingen en 60 geïnteresseerde omwonenden gingen op de uitnodiging in en kwamen de opgraving van nabij bekijken. De foto’s van de schoolbezoeken vind je hier:
– http://tvlot.sint-rembert.be/klassen/vijfde-leerjaar
http://tvlot.sint-rembert.be/klassen/vijfde-leerjaar-b

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR (willem@bieradar.be of 0497/48 18 40).

Archeologie Leysafortstraat Lichtervelde