Subsidies voor lokale erfgoedwerking


Een lokale, regionale of nationale organisatie, instelling, dienst, vereniging of individu:

 • met of zonder rechtspersoonlijkheid (bv. gemeentedienst, heemkundige kring, gilde, (privé-)museum, genootschap, stichting, archief, socioculturele verenigingen, wijkcomité, jeugdhuizen, scholen, RVT’s, WZC, …)
 • met maatschappelijke zetel of secretariaat gevestigd in het werkingsgebied van BIE (= Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden)

Maximaal €800, waarvan:

 • Basis: maximaal €500
 • Aanvullend: maximaal €300

Een basisbedrag van maximum €500 kan jaarlijks verkregen worden via volgend puntensysteem, waarbij elk punt gelijk staat aan €50:

 • Het jaarlijks uitgeven van een periodieke publicatie – 4 punten (€200)
 • De aanwezigheid van een goed uitgebouwd en publiek toegankelijk documentatiecentrum – 2 punten (€100)
 • De digitalisering van de cultureel erfgoedcollecties met een deels ontsluiting ervan op www.erfgoedbankmidwest.be – 2 punten (€100)
 • De expertisedeling met andere erfgoedactoren in de BIE-regio – 1 punt (€50)
 • De lokale werking rond immaterieel erfgoed – 1 punt (€50)

Een aanvullend bedrag van €300 krijgt elke erkende erfgoedactor in de BIE-regio indien hij/zij bij de uitgave van de jaarlijkse periodieke publicatie voldoet aan alle volgende kwaliteitscriteria :

 • De uitgever heeft met de publicatie geen commercieel doel of winstoogmerk
 • De uitgever heeft aandacht voor vormgeving, moderne druktechnieken, verzorgd taalgebruik en een consistent kritisch apparaat met verwijzing naar bronnen, literatuur…
 • De publicatie telt per jaargang een minimum aantal redactionele pagina’s (50 p.) en verschijnt op een ruime oplage (min. 100 ex.)
 • De publicatie presenteert op basis van onderzoeksresultaten een gevarieerd geheel van (grens- of domein overschrijdende) thema’s en onderwerpen op het vlak van heem-, familie- en/of volkskunde, lokale of regionale geschiedenis, archeologie uit het werkingsgebied
 • De publicatie bevat nog niet eerder gepubliceerde, wetenschappelijk onderbouwde artikels

Ten laatste op 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe werkjaar.

Tijdens de eerste maand van nieuwe werkjaar wordt het toegestane subsidiebedrag na de goedkeuring van de raad van bestuur van BIE overgeschreven.

Hulp bij je subsidiedossier?


Contacteer Hugo Verhenne (TERF)

Subsidiedossier goedgekeurd?


Vergeet dan niet onderstaande logo’s op je communicatie- en promotiemiddelen te vermelden.