Ambachten hebben in de hoofden van het publiek nog altijd een hoog Bokrijkgehalte: oude, van generatie op generatie vaklui overgeleverde, technieken die steeds op dezelfde manier worden aangewend en niet meer aangepast zijn aan deze moderne tijd. Think again, wij vonden dat het tijd was voor ‘ambachten 2.0’!

Zelfs Bokrijk zelf wil deze gedachtengang voorgoed verbannen met hun project ‘Bokrijk Brandmerkt’ ( zie http://www.bokrijk.be/nl/bkrk ) waarbij de hedendaagse relevantie van het vakmanschap in de verf wordt gezet en oplossingen worden gezocht en getoond voor vragen zoals:
– wat heeft het vakmanschap van vroeger ons vandaag te vertellen?
– hoe laten eigentijdse vakmensen of makers zich inspireren door oude vakmanschappen en technieken?
– hoe wordt het vakmanschap getransformeerd door nieuwe technologieën?

Die vragen staan ook centraal in het ‘Maak het mee’-project, een driedaags event met een lerend netwerkmoment, een jobmarkt en een breed publieksevent waarbij makers, jongeren, werkzoekenden en het brede publiek elkaar kunnen vinden.
Vertrekkend vanuit het verleden werpen we een totaal nieuw licht op het heden en de toekomst van vakmanschap met innovatie en co-creatie als rode draad. Beleving en interactie staat hierbij centraal: iets meemaken, maar ook mee maken!

Zo trachten we een grotere instroom naar en betere kennisuitwisseling van de ambachten te bewerkstelligen, wat meteen het voortbestaan van dit steeds vernieuwend immaterieel erfgoed veilig stelt voor volgende generaties van makers!

Als erfgoedcel TERF onderschrijven we uiteraard deze kerntaak en ondersteunen dit project door op zondag 26 november 2017 – tegelijk met de Dag van de Ambachten! – het brede publieksevent te organiseren.
Lees wat de deelnemers er zelf van vonden en bekijk de sfeerfoto’s hieronder!

Surf voor meer info naar http://revivak.eu/maakhetmee