In de nasleep van de honderd jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog zet ook het gemeentearchief Wingene haar beste beentje voor. Het gemeentearchief beschikt namelijk over een mooie collectie van meer dan zeshonderd tekstaffiches van de Eerste Wereldoorlog. Deze tekstaffiches zijn voortaan online doorzoekbaar en raadpleegbaar.

Het belang van deze tekstaffiches kan moeilijk overschat worden. Want voor wie het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bestuderen, vormen deze affiches de belangrijkste bron. De tekstaffiches dienden om de lokale bevolking in te lichten over het verloop van de oorlog en de gevolgen hiervan voor mens en dier.

Het digitaliseren van deze tekstaffiches gebeurde in samenwerking met het stadsarchief Gent. Deze digitalisering is zeker geen overbodige luxe. Want tijdens de oorlog werd doorgaans minderwaardig papier gebruikt. Om deze bronnen bijgevolg voor toekomstige generaties duurzaam te bewaren is het digitaliseren ervan een noodzaak.

Deze gedigitaliseerde tekstaffiches zijn doorzoekbaar en raadpleegbaar via Probat, het provinciaal beheerprogramma voor archieftoepassingen. Naast een omschrijving en datering van de affiche, lees je onder andere ook welke talen er zijn gebruikt op de affiches en wie de drukker was. Van elke tekstaffiche kan je meteen ook de digitale versie downloaden