Vakmanschap kan je breed opvatten: het kan gaan om ambachten, toegepaste kunsten, podiumkunsten, vertel-of muzikale tradities, instrumentenbouw, culinair erfgoed, landbouwtechnieken, rituelen, stoeten… Lees Borgen voor morgen: Vakmanschap doorgeven in meester-leerlingtrajecten en ontdek enkele inspirerende voorbeelden ervan.

 

Deel je passie en geef je kennis en kunde door aan het talent van morgen in een meester-leerling traject. Ontvang voor dit diepgaand en tijdrovend proces van kennisoverdracht samen een toelage van max 30.000 euro voor een periode van max 24 maanden lang. Eind april 2021 lanceerde Jan Jambon, Minister van cultuur, officieel deze nieuwe beursoproep.

 

Wil je weten of je kans maakt op een beurs, als meester of als leerling?

Op dinsdag 11 mei 2021 kwam je alles te weten over het nieuwe reglement en de aanvraagprocedure tijdens een online infosessie van de Vlaamse Overheid. Deze infosessie gemist? Geen nood, we organiseren nog een regionale infosessie in de loop van juni.

 

Als erfgoedcel ondersteunen we je graag nadien verder in dit meester-leerling traject door:

  • je verder grondig te informeren
  • je mee te helpen in je zoektocht naar een match
  • als tussenpersoon op te treden in het samenstellen van een gezond partnerschap
  • regelmatig over je meester-leerling traject te communiceren
  • samen te bekijken hoe we je leertraject best documenteren
  • mee te denken over een publieke output van je meester-leerling traject na afloop ervan

 

Vragen of bedenkingen? Contacteer hugo.verhenne@midwest.be