Wie kent nog de reus of reuzen van zijn/haar gemeente?
Of de bijhorende vroegere reuzentradities?
Zijn ze ergens nog terug te vinden en in welke staat?
Kunnen we ze met enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente nieuw leven inblazen, terug inzetbaar maken bij lokale evenementen?
Of maken we een totaal nieuwe, moderne reus?

In 2014 en 2015 richtten we onze pijlen op het reuzenerfgoed in onze regio. Tijdens de startvergadering in Dadizele op 22 september 2014 vertelden wijlen Guy Vandendriessche (vzw Reuzen in Vlaanderen) en Bruno Stappaerts eerst over het belang van de reuzentraditie’ gevolgd door een ronde van de tafel met de stand van zaken van de reuzen in de Roeselaarse regio. Het ‘Neuzen naar reuzen’ project was geboren.

Met een nieuw overkoepelend logo werd het regionaal reuzenproject naar het  brede publiek toe herkenbaar gemaakt. Ook drie reuzenbanners werden ter beschikking gesteld aan de bestaande of heropgestarte reuzengemeenschappen om hun reuzenactiviteiten wat meer zichtbaarheid te geven.

Het prille enthousiasme mondde uit in een niet te stoppen reeks aan reuzenactiviteiten in de Roeselaarse regio, check het ruime steeds groeiende overzicht!

OPROEPEN:
Heb je zelf nog reuzenmateriaal thuis liggen (foto’s, filmpjes, objecten, …) rond de lokale reus in je stad/gemeente?
Of wil je mee helpen je lokale reus nieuw leven in te blazen op de één of andere manier?
Mail dan naar hugo@bieterf.be

Geen idee wie de lokale reus is in je stad/gemeente? Check dan zeker eens het overzicht van de reuzen in de regio en meld via hugo@bieterf.be als we er vergeten zijn.
Ben je zelf vroeger betrokken geweest als drager, maker, danser, bezieler, eigenaar, … van de lokale reus of reuzen in je stad/gemeente in de regio? Heb je er nog veel levende herinneringen rond?
Contacteer dan zeker aline@bieterf.be, ze komt graag langs voor een interview.