Woningbouw Taelman nv plant de aanleg van een woonverkaveling langs de Nijverheidstraat te Ingelmunster. Voorafgaand diende het projectgebied archeologisch gewaardeerd te worden, gezien de talrijke vondsten van lithische artefacten en middeleeuws aardewerk op het terrein en in de ruimere omgeving. In de loop van 2012 werden landschappelijke en archeologische boringen uitgevoerd, evenals enkele proefputten aangelegd. Hieruit bleek dat zich hier wellicht een prehistorische site bevond, dat doorheen de tijd echter zwaar was aangetast.

Eind april 2013 voerden archeologen van Monument Vandekerckhove nv een proefsleuvenonderzoek uit om een blik op het verleden te werpen. Dit bleek succesvol, want er werden meerdere sporen aangetroffen die – op basis van het aardewerk – aan het neolithicum, de ijzertijd en de Romeinse tijd konden toegewezen worden. Dit is vrij uniek voor onze regio, want nog maar amper aangetroffen. Mogelijk gaat het om enkele gebouwstructuren en een waterput.

Daarnaast werd nog een dubbele gracht getraceerd die in recentere perioden thuishoort en mogelijk gelinkt kan worden met een gewapend conflict. Wie meer weet over mogelijke loopgraven langs de noordelijke Mandeloever tijdens WOI, WOII of andere conflicten, mag zijn/haar suggesties doorgeven aan de intergemeentelijke dienst RADAR via: willem@bieradar.be of 0497/48.18.40.

In de loop van oktober 2013 onderwerpen archeologen van Monument Vandekerckhove nv het meest interessante deel van het terrein aan een vlakdekkende opgraving. Een uitgelezen en unieke kans om de geschiedenis van Ingelmunster wat dieper uit te spitten.

Het publiek kan kennis maken met het archeologisch onderzoek tijdens de bezoekmomenten die worden georganiseerd op maandag 21 oktober om 16u30, 17u30 en 18u30. Toegang tot de site via de Oostrozebekestraat, ter hoogte van het nummer 98 tegenover Residentie Rosi of links van de Smatch en aan het wandel- en fietspad rechtsaf. Inschrijven kan via: lieve.dedoncker@ingelmunster.be of 051/32.14.65.

Pers:

Wie: Monument Vandekerchove nv

Waar: Nijverheidstraat, Ingelmunster

Wanneer: 07/10/2013 – 20/11/2013