AZ Delta plant een nieuw ziekenhuiscomplex aan de Sint-Martinusstraat en de Kwadestraat te Rumbeke-Oekene. Het historische bodemarchief zou zonder onderzoek door deze nieuwbouw grotendeels verloren gaan. Daarom werd een waarderend archeologisch onderzoek vooraf noodzakelijk geacht door het ziekenhuis. In mei 2011 voerden archeologen van het Ghent Archaeological Team (GATE bvba) een proefsleuvenonderzoek uit om het archeologisch potentieel van het projectgebied in te schatten. Hierbij kwamen kuilen uit de ijzertijd, Romeinse brandrestengraven, houtskoolmeilers (zie Ingelmunster Zandberg) en sporen uit de volle tot late middeleeuwen (12e – 14e eeuw) aan het licht.

De nederzettingssporen van deze laatste periode vormden de aanleiding voor een aanvullend onderzoek dat op 16 januari van 2012 start ging en tot 30 maart zou duren. De weersomstandigheden speelden hen en hun onderzoek echter danig parten, waardoor de resultaten momenteel nog wat onduidelijk zijn. In de middeleeuwen woonden, leefden en werkten hier zeker reeds mensen, maar verdere gegevens over de aangetroffen structuren kunnen we pas verwachten nadat studie en rapportage zijn afgerond.

Wie:  GATE bvba

Waar: Kwadestraat, Rumbeke (Roeselare)

Wanneer: 16/01/2012 – 30/03/2012