De tweede helft van augustus 2011 stonden archeologen van Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster op het braakliggende terrein achter het dienstencentrum Patria in Moorslede. Het woon- en zorgcentrum Maria Middelares voorziet hier een nieuwbouwuitbreiding, maar voorafgaand onderzoek toonde aan dat de voormalige pastorij zich hier temidden een grote waterpartij bevond, alvorens ze omstreeks 1894 werd afgebroken voor een uitbreiding van het hier toenmalig gelegen klooster ‘Ten Bunderen’. Naast aardewerk uit de middeleeuwen bracht het archeologisch onderzoek de fundamenten, een kelder en de walgracht van de voormalige pastorij aan het licht, die op basis van majolica aardewerk en een zilveren munt gedateerd kon worden in het begin van de 17deeeuw. Dit bevestigt de oudste bronnen die spreken over een heropbouw rond 1600. Ook de fundamenten van de in 1894 aangebouwde noordvleugel van het klooster ‘Ten Bunderen’ werden vrij gelegd, maar deze hebben net als de rest van het terrein te leiden gehad onder de bombardementen van de Eerste Wereldoorlog. De archeologen hebben allerhande munitie en materieel bovengehaald die met deze zwarte bladzijde uit de vaderlandse geschiedenis gelinkt konden worden, waaronder 140 Duitse handsteelgranaten. Uitzonderlijk trof men nog twee muntschatten (ca. 5000 munten) met ontwaard geld aan die er midden vorige eeuw op vraag van de pastoor begraven waren door de tuinman. Dit was dan ook bij uitstek een unieke gelegenheid om het historische bodemarchief van Moorslede te ontsluiten.

 

Om iedereen de kans te geven de opgravingen te bezoeken, werden enkele rondleidingen voor het publiek georganiseerd. Een aantal panelen verhaalden de aanleiding voor het archeologisch onderzoek, verder toegelicht door de intergemeentelijke archeoloog. Daarna kon men in de opgravingssleuven de restanten van Patria en klooster aanschouwen. Als extra lagen in de Patria een aantal vondsten uitgestald, waaronder de buste van een plaasteren heiligenbeeld, marmeren en natuurstenen ornamenten, een muntschat, enzoverder.

Wie: Monument Vandekerckhove NV

Waar: 16/08/2011 – 30/08/2011Zesde Jagersstraat, Moorslede

Wanneer: April-juni 2016