Langs de Stegelstraat en de Tweelindenstraat in Lichtervelde zal Matexi Group nv een verkaveling voor 86 nieuwe woningen ontwikkelen. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden vindt er een archeologisch onderzoek plaats om de aanwezige restanten uit het verleden te documenteren. Volgend op een verkennend proefsleuvenonderzoek hebben archeologen van BAAC Vlaanderen bvba er sporen opgegraven van een landelijke nederzetting uit de middeleeuwen (12de-14de eeuw). Naast een hoofdgebouw van ca. 25 x 12m werd een vierpostenspieker en meerdere poelen/waterkuilen blootgelegd. Ook een complex kluwen van grachten en greppels werd aangetroffen. Het is nu aan de archeologen om klaarheid te scheppen in de veelheid aan sporen. Hierbij zal het aardewerk ongetwijfeld een belangrijke rol spelen, want scherven vertellen veel over de datering van de sporen waarin ze gevonden zijn.

Op zaterdag 9 en maandag 11 april 2016 kreeg men de kans om de opgravingen van nabij te bekijken. We mochten ongeveer 130 geïnteresseerden ontvangen, een succes. Het feit dat het de eerste archeologische opgraving van deze omvang in de gemeente Lichtervelde betrof, zal ongetwijfeld een grote rol gespeeld hebben in deze opkomst. Op dinsdag 12 april 2016 kwamen ook de basisscholen De Valk en Beverbos, evenals een groep van Beelderij (Tordale) op bezoek. Ongetwijfeld zal deze rondleiding hen nog even bijblijven.

Wie: BAAC Vlaanderen

Waar: Stegelstraat Lichtervelde

Wanneer: 24/03/16 – 12/04/16