Op een kwarteeuw tijd groeide Open Monumentendag uit tot het belangrijkste en meest succesvolle gratis culturele eendagsevenement in Vlaanderen.
Met de ‘best of’ van gebouwen en monumenten die de voorbije 24 jaar de revue passeerden, was deze feestelijke editie op 8 september niet te missen!

Met 460.000 OMD bezoekers in Vlaanderen en Brussel is deze feestelijke afspraak ruimschoots opgevolgd.
Zo’n 14.955 bezoekers bezochten de privé woonhuizen, volkscafé’s, fabrieken, molens, brouwerijen, kapellen, kloosters, kastelen in de Roeselaarse regio.
Een flinke dosis zon, een extra natje en een droogje en heel wat randanimatie op de diverse locaties zoals muziek, toneel, dans en spel, … zorgden voor de feestelijke roes.

Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse Overheid, de provincies en de steden en gemeenten.
Herita vzw verzorgt de coördinatie en dagelijkse werking ervan.
Het is een organisatie die iedereen met een hart voor erfgoed samenbrengt en ondersteunt.

Open Monumentendag wil het beleid en de bevolking in Vlaanderen sensibiliseren om collectief zorg te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. Zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed kan deel uitmaken van het programma.