Niemand had kunnen voorspellen dat 2020 er zo zou uitzien. De coronacrisis brengt veel onduidelijkheid en niemand weet al echt goed hoe de zomer en nazomer zal verlopen. Open Monumentendag, dit jaar op 13 september 2020, valt midden in deze nazomer.

 

Herita, de overkoepelende organisatie op Vlaams niveau, moedigt organisatoren aan om in te zetten op digitale ontsluiting. Het zal voor veel mensen een zomer zijn met ‘vakantie in eigen land’ en Open Monumentendag wordt beschouwd als het sluitstuk van deze zomer in eigen erfgoedland. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan virtuele rondleidingen in monumenten, leuke weetjes die wekelijks online geplaatst worden en dergelijke meer.

 

Ook fysieke activiteiten kunnen blijven doorgaan, zij het natuurlijk onder voorbehoud van eventuele nog geldende maatregelen van hogerhand in september.

 

In elk geval blijven wij ook vanuit RADAR deze activiteiten ondersteunen. We kunnen enkel adviseren om rekening te houden met een mogelijk scenario van social distancing of een maximum aantal bezoekers.

 

Ook wie de digitale toer op wil gaan, kan rekenen op onze ondersteuning. We zijn beschikbaar om van gedachten te wisselen. Neem in dat geval zeker contact met ons op voor eind mei!

 

Wie er graag eens het standpunt van Herita op wil nalezen, kan hier terecht.

 

Jouw contactpersoon voor Open Monumentendag: Elien Vernackt, elien.vernackt@midwest.be, 0497 40 82 81

Foto: Eperon d’Or