Heel wat professionele instellingen, diensten, verenigingen én particulieren in onze regio zorgen met hart en ziel voor hun erfgoed. Maar wat als het doorgeven van deze waardevolle collecties en objecten naar een volgende generatie in het gedrang komt? Deze kwetsbaarheid wil erfgoedcel TERF in de komende periode 2021-2026 verhelpen met een actueel overzicht van het erfgoedveld en de erfgoedcollecties in de regio.

 

Zo detecteren we sneller herbestemmingsnoden en kunnen we je beter helpen om je collectie in het publieke daglicht te stellen. Erfgoedbeheerder? Vul hieronder de korte vragenlijst in.

 

Vragen of opmerkingen? Contacteer Hugo Verhenne.

Vragenlijst actualisering erfgoedkaart

(omschrijf in max. 5 lijntjes jezelf als vereniging/instelling/dienst/particulier)
Indien van toepassing. Indien geen website, kan je ook een link invoeren naar sociale media.
Geef kort een overzicht van je collectie(s)/objecten
Indien verschillend aan contactpersoon
Indien verschillend aan contactpersoon
Indien verschillend aan contactpersoon
Click or drag a file to this area to upload.
Voeg een passende foto/afbeelding als bijlage toe – min 300 dpi – deze afbeelding mag nadien gepubliceerd worden op de erfgoedkaart