Aanwezig in stad of gemeente:


Roeselare

Voorstelling


De Orgelkring Adriaen Willaert wil de orgelcultuur promoten en organiseert hiervoor concerten en andere activiteiten zoals uitstappen, tentoonstellingen, miniconcerten en uitgaves van brochures over het onderwerp. Daarnaast controleert de orgelkring jaarlijks het Roeselaars orgelpatrimonium en geeft hierbij advies aan het stadsbestuur. Het gaat dan specifiek om de orgels in de Sint-Michielskerk, Onze Lieve Vrouwekerk , Sint-Martinuskerk en de Sint-Petrus en Pauluskerk

Contactgegevens