De archeologische vondsten van de opgraving aan de Stegelstraat te Lichtervelde werden op dinsdag 1 oktober 2019 officieel overgedragen aan de gemeente. Dit gebeurde in het lokaal van de Heemkundige Kring, waar zowel voorzitter Filip Van Devyvere als burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn in aanwezigheid van pers en belangstellenden het woord namen. Archeologe Tina Dyselinck van BAAC Vlaanderen gaf ook nog een korte toelichting bij de resultaten van het onderzoek, waarna de overdracht officieel ondertekend kon worden.

 

In het voorjaar van 2016 voerden archeologen van BAAC Vlaanderen een onderzoek uit op de hoek van de Stegelstraat en de Tweelindenstraat, dit in opdracht van Matexi nv die er intussen een verkaveling realiseerde. Ze troffen sporen van landelijke bewoning uit de volle middeleeuwen (12de-13de eeuw) aan. Het ging om een quasi-volledig erf met een hoofdgebouw, enkele bijgebouwen, een grachtensysteem en verschillende poelen. Daarbij vonden ze de restanten van diverse gebruiksvoorwerpen.

 

Intussen is de rapportage afgerond en wordt het archeologisch ensemble (vondsten, stalen en documentatie) overgedragen aan de gemeente Lichtervelde, die samen met het eigenaarschap ook de wettelijke zorgplicht op zich neemt. De vondsten zelf worden ondergebracht in de lokalen van de Heemkundige Kring op de Site Van Coillie (Statiestraat 179-181), waar ze consulteerbaar zullen zijn. Enkele opmerkelijke vondsten staan er ook in een kijkkast opgesteld. IOED RADAR maakte de overdracht mogelijk en zal in de toekomst mee instaan om het ensemble in goede staat te bewaren en te ontsluiten voor het publiek.

Overdracht Archeo-ensemble Lichtervelde-Stegelstraat