Sinds 2005 zet het Rijksarchief volop in op de digitalisering van de parochieregisters. Zo werden begin juni 2017 in het stadsarchief Izegem de parochieregisters van Izegem en Kachtem opgehaald. In West-Vlaanderen was Izegem een van de laatste steden en gemeenten waarvan deze registers nog niet digitaal ter beschikking waren. De parochieregisters van Emelgem waren reeds online raadpleegbaar.

Via de website van het Rijksarchief zijn deze parochieregisters nu gratis raadpleegbaar. Je dient alleen over een login en een paswoord te beschikken.

Alvast veel online opzoekingsplezier!