Eind jaren ’80 – begin jaren ’90 van de vorige eeuw voerde de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (V.O.B.o.W. vzw) en de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR) een archeologisch noodonderzoek uit aan de Roeselaarse Haven. Ter hoogte van de Zwaaikomstraat zou een nieuw industrieterrein aangelegd worden, maar wist men o.l.v. Jozef Goderis nog net een uiterst boeiende Romeinse site bloot te leggen. Naast een unieke dakpanoven kwamen ook vijf houten waterputten aan het licht met in hun vulling heel wat vondsten die de activiteiten in de toenmalige nederzetting weerspiegelden. Eén van de waterputten werd destijds ontmanteld en in een schuilkelder uit WOII in de Kokelaarstraat bewaard. De houten elementen kwamen in waterbakken terecht in afwachting van hun conservatie.

Nu – 25 jaar later – wordt hier eindelijk serieus werk van gemaakt. Een deel van het hout is echter niet meer bruikbaar voor conservatie en wordt ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden om er een creatieve dan wel nuttige bestemming aan te geven. Het gaat om een 60-tal planken, enkele traversen en stukken van een boomstamwaterput. Het hout wordt aangeboden in de uitgedroogde en gebarsten staat waarin ze zich bevinden. De invulling van de herbestemming is vrij, in de loop van volgend jaar komen we dan kijken wat men met het hout gedaan heeft.

Iedereen die aan de slag wil gaan met één of meerdere Romeinse planken is welkom op vrijdagavond 14/12 van 16u tot 18u of zaterdagvoormiddag 15/12 van 10u tot 12u in de kelder van Kokelaarstraat 5 te Roeselare (toegang via het binnenplein).

WANNEER?        Vrijdag 14 december 2018 (16u-18u) en zaterdag 15 december 2018 (10u-12u)

UPDATE: je mag nog langskomen op zaterdag 15 december, maar de grote planken werden op vrijdag reeds weggeschonken aan de vele geïnteresseerden.

WAAR?                Kelder, Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare
WAT?                   De planken van een Romeinse waterput worden verdeeld onder enthousiastelingen
WIE?                    Iedereen die deze planken een creatieve dan wel nuttige bestemming wil geven

Vragen? willem@bieradar.be of 0497/48 18 40

Plank zkt bestemming