In samenwerking met de stad Roeselare zal de WVI en Global Estate Group instaan voor de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein Beveren Onledebeek. Het toekomstige bedrijventerrein beslaat een kleine 20 hectare en is gelegen tussen de Wagenbrugstraat, de Onledegoedstraat, de ringweg R32 en de woningen in de Onledemolenstraat te Beveren (Roeselare).

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de gronden dient het terrein onderzocht te worden op de aanwezigheid van archeologische sporen. Dit gebeurt op voorschrift van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het onderzoek, dat een paar weken zal duren, is ondertussen van start gegaan en wordt uitgevoerd door de archeologen van Ghent Archaeological Team (GATE bvba) en Ruben Willaert bvba. Het is de bedoeling om aan de hand van parallelle sleuven na te gaan of er zich op de bewuste gronden archeologische sporen bevinden. Indien dergelijke sporen aanwezig zouden zijn, dan dient er mogelijks een vervolgonderzoek uitgevoerd te worden.

In de nabije omgeving van het toekomstige bedrijventerrein Beveren Onledebeek werd in het verleden al diverse malen archeologisch onderzoek verricht. Hierbij werden verschillende vondsten gedaan. In 2005 onderzocht V.O.B.o.W. vzw een Merovingische waterput en in 2011 kwam langs de Onledebeek een Romeinse kruikamfoor aan het licht. Begin dit jaar werden nog omvangrijke Romeinse en middeleeuwse sporen aangetroffen bij opgravingen langs de Krommebeek.

Bij eventuele vragen kunt u terecht bij de WVI (wvi@wvi.be of 050 36 71 71) of bij de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Radar (willem@bieradar.be of 0497 48 18 40).

Wie: GATE bvba & Ruben Willaert bvba

Waar: Wagenbrugstraat, Beveren (Roeselare)

Wanneer: 09/11/2015 – 01/12/2015