Op 21 maart, de eerste lentedag van het jaar, vond in Trax Roeselare de ‘regionale denkdag cultuur’ plaats. Onder de noemer ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’ tekenden bijna 70 gedreven cultuur-en erfgoedwerkers uit de regio aanwezig voor een dag van intensief en inspirerend denk- en overlegwerk rond cultuur in de regio Roeselare. Van politici tot vrijwilligers, van gevestigde socio-culturele vereniging tot vernieuwende privé-kunstinitiatieven: de diversiteit in de zaal was groot en zette aan tot boeiend denkwerk.

 

De denkdag kwam op dreef met een bevlogen en erudiet welkomstwoord door Kris Declercq, burgemeester van Roeselare en voorzitter van de Dienstverlenende Vereniging Midwest. Daarna kwam Leonie Janssens, medewerker van het gloednieuwe Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur uitgebreid aan het woord. Zij serveerde het publiek  piekfijn alle belangrijke aspecten van het nieuwe decreet ‘bovenlokale cultuurwerking’ op een blaadje. Vervolgens legde ze de belangrijkste doelstellingen en beleidslijnen van het pas opgerichte steunpunt uit. Het steunpunt, nog in volle ontwikkeling, ontpopt zich heel zeker tot een trouwe ‘compagnon de route’ waarmee we de komende jaren nog heel wat interessante connecties zullen aanknopen.

 

Nele Provoost, coördinator van BIE, nam daarna het woord om het meer in detail te hebben over de specifieke rol van BIE. Niet alleen vandaag, maar vooral met de blik naar de toekomst. In de cultuurnota 2020-2025 zal die rol concrete invulling krijgen met doelstellingen en acties . Het spreekt voor zich dat de noden en behoeften uit het werkveld hievoor het vertrekpunt zijn. De regionale denkdag vormt hiervoor een belangrijk ankerpunt. Ook de toekomstige inkanteling bij DVV Midwest moedigt aan tot innovatie en vernieuwing in de werking van BIE.

 

Tijd voor een hartige soep-met-broodjeslunch en wat informele netwerking. Ideaal om met vernieuwde energie de namiddag-werksessies aan te vatten. Uit drie actuele thema’s koos elke deelnemer twee werkgroepen:

 

1) het DNA van Midden-West-Vlaanderen, op zoek naar relevante regionale thema’s en samenwerkingsmogelijkheden,

2) Beklim de participatieladder: wat betekent het en hoe kunnen we het draagvlak ervoor vergroten, mekaar enthousiasmeren en versterken en

3) Inspiratie voor Innovatie: geef uw project of organisatie een innovatie-boost.

 

Werksessies 2 en 3 werden vakkundig ingeleid en omkaderd door respectievelijk Ben Verstreyden, stafmedewerker bij Demos (Vlaams kenniscentrum Participatie) en Sarah Pieters, innovatie-expert bij Red Zezel. De werktafels zorgden voor heel wat interactie tussen de deelnemers, (ver)nieuwe(nde) inzichten kwamen naar boven, vragen en behoeften werden duidelijk, nieuwe samenwerkingsideeën staken de kop op,… Kortom: boeiend werkmateriaal waarmee BIE de komende maanden en jaren mee aan de slag zal gaan, samen met en voor de regio.

 

De presentaties werden ter beschikking gesteld van de deelnemers. Ook geïnteresseerd? Contacteer ons via bie@midwest.be.