Organisatie: V.O.B.o.W en WAR, met steun van TERF

 

In 2002-2005 werkten vele vrijwilligers spontaan mee aan de opgravingen op de Zilverberg (Bergmolens). Er werden vondsten gedaan van maar liefst 38 tot 65 miljoen jaar oud. Daarnaast trof men tien jaar geleden restanten aan van pleistocene zoogdieren in de kleigroeve van Oekene, zoals restanten van de wolharige mammoet en neushoorn, het wild paard en de steppebizon uit het zogenaamde weichseliaan. Deze fossielen – restanten van dieren en planten, of sporen ervan – staan centraal op Open Monumentendag. Ook wie graag meer wil te weten komen over zelf gevonden fossielen is welkom!

Praktisch


Datum: zondag 8 septemer – 14u-18u

 

Locatie: ROESARCHEO, Zolder Stadhuis, Zuidstraat 1, Roeselare

 

Inschrijven: niet nodig