Selectie en vernietiging van archief 

In het gemeente- en OCMW-archief Moorslede vond na goedkeuring van het Rijksarchief een eerste vernietiging plaats 

 

Niet alle documenten dienen permanent bewaard te worden. Wat geen administratief nut, historische of wetenschappelijke waarde heeft, komt in aanmerking voor vernietiging. Gelukkig maar, want archiefruimtes zouden anders heel snel vol geraken. Uiteraard kan niet zomaar tot vernietiging worden overgegaan. Het Rijksarchief dient hiervoor de toestemming te geven. 

 

In zowel het gemeente- als OCMW-archief Moorslede vond een eerste vernietiging plaats. Op die manier wordt er opnieuw ruimte vrij gemaakt. Zo kan het permanent te bewaren archief mooi op orde worden gezet en krijgt recent archiefmateriaal van de verschillende diensten er ook een plaats.