De enthousiaste ploeg vrijwilligers zijn elke woensdag trouw op post om de kerkinventaris op te maken. Elk object wordt genummerd, opgemeten, beschreven en gefotografeerd. Ondertussen kenden ze het 200ste nummer toe aan de godslamp. De lamp heeft een mooi versierde houder en hing vroeger aan de muur. Nu staat ze voor het hoogaltaar en in de buurt van het tabernakel. Wanneer de lamp brandt, zijn er geconsacreerde hosties aanwezig.