Het Izegemse stadsarchief moet het even stellen zonder de historische bevolkingsregisters. De firma Vanden Broele haalde meer dan honderd registers op om deze te digitaliseren. Het gaat om de bevolkingsregisters van in de jaren 1830 tot de jaren 1970. Normaal keren deze registers in het voorjaar terug naar het stadsarchief.

 

Dankzij deze digitalisering zal het mogelijk zijn om de openbare bevolkingsregisters online ter beschikking te stellen. Vragen in het kader van genealogisch onderzoek zullen in de toekomst grotendeels beantwoord kunnen worden door dit online platform. Naast de openbare bevolkingsregisters zullen ook de openbare akten burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten) via dit online platform raadpleegbaar zijn.

 

Met het ophalen van de bevolkingsregisters is alvast een eerste belangrijke stap gezet in het beter ontsluiten van deze historisch unieke bronnen.