Bovenstaande foto toont een sfeerbeeld tijdens Isotopia – Dag van het Park in 2019. Vele mensen die samen genieten van het mooie weer en de aangeboden animatie. Een beeld dat we deze zomer wellicht niet te zien zullen krijgen.

 

Vandaag schrijven we geschiedenis. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geen enkele gebeurtenis in de hedendaagse geschiedenis zo een grote impact gehad op onze samenleving als het coronavirus. Stad Izegem wil deze impact vastleggen. Het is de bedoeling een collectie aan te leggen die een beeld geeft over deze impact en de vele gebeurtenissen. Het stadsarchief wil de verhalen, foto’s… niet laten verloren gaan.

 

In de media vergelijken ze de huidige crisisperiode vaak met de situatie honderd jaar geleden, toen de Spaanse griep tekeer ging. In het stadsarchief Izegem is nauwelijks iets terug te vinden over die periode. Met deze oproep wil Izegem vermijden dat hetzelfde gebeurt met deze periode.

 

Heel wat informatie is tegenwoordig digitaal zoals informatie op websites, foto’s op Facebook of Instagram. We denken te gemakkelijk dat dit eeuwig bewaard blijft. De kans is echter bijzonder groot dat dit grotendeels verloren gaat. Ook wat op papier vastgelegd wordt, gaat vaak verloren. Daarom roept het stadsarchief Izegem iedere Izegemnaar, Kachtemnaar en Emelgemnaar op om mee te werken het digitale en papieren verhaal van het coronavirus te bewaren. Het verhaal over de impact op de buurt en op het openbare leven, op de werksituatie, filmpjes of foto’s van verlaten straten en pleinen, …

 

Hoe indienen?

 

Op de website van de stad Izegem vind je ook de voorwaarden van dit project terug. Vergeet zeker niet bij het indienen je naam en contactgegevens te vermelden, maar ook wie eventueel op de foto’s staat en waarover het precies gaat. De toekomstige generaties zijn jullie alvast dankbaar en het stadsarchief Izegem uiteraard ook.

 

 

Afbeelding uit ‘De Iseghemnaar’, 14 februari 1920, collectie Heemkring Ten Mandere.