De erfgoed- en welzijnssector elkaar in de ogen laten kijken, besnuffelen, expertise uitwisselen en samenwerkingsmogelijkheden exploreren.
Dat was het streefdoel van de studiedag ‘Oud maar niet out’ die op 21 september 2015 plaatsvond in Kenniscentrum ARhus. Een doel dat zeker bereikt is!

Het begon al met een zeer goede opkomst, zo’n 65 deelnemers uit heel Vlaanderen waarvan een ruime helft uit de welzijnssector kwam.
Tijdens het koffiemoment voor de aanvang van het drukke programma waren al voorzichtige toenaderingen te bespeuren. Een grondigere kennismaking volgde nadien tijdens de boeiende schets van de erfgoed- en welzijnssector door resp. Kris Declercq en Ilse Masselis.

Voor de middagpauze debatteerden verschillende beleidsmedewerkers en veldexperten onder de deskundige leiding van moderator Roel Daenen adhv verschillende prikkelende stellingen over o.a. de beeldvorming, eenzaamheid, zelfredzaamheid van ouderen en hoe samenwerking zuurstof kan geven aan beide sectoren.

Tijdens de lunchpauze graaiden de deelnemers niet enkel naar de broodjes, maar ook in de openstaande thematische reminiscentiekoffers en werd er volop genetwerkt en ervaringen uitgewisseld.

De honger naar inspirerende praktijkvoorbeelden bleef echter maar werd gestild door acht verrassende workshops in de verschillende ateliers doorheen het ARhusgebouw:

  1. Agefriendly museums, Lize De Doncker (Vrije Universiteit Brussel)
  2. The courage to grow old, Bie Hinnekint (OCMW Gent)
  3. Roeselare als dementievriendelijke gemeente, Marian Claeys (WZC Ter Berken)
  4. Nostalgeo, Ides Bauwens (nazka mapps)
  5. De tovertafel, Active Cues (NL)
  6. Ontroerend erfgoed, Griet De Broeck (WZC Akapella)
  7. Meet me @ M HKA, Piet Van Hecke (M HKA)
  8. Kjèr ne kjèr were in den tit, Jan Goddaer (OCMW Kortrijk)

Er werd druk genoteerd en verhelderende vragen gesteld.

Als afsluiter hield Gregory Vercauteren (FARO) een warm pleidooi voor samenwerking tussen erfgoed- en welzijnssector.
Voor ouderen kan erfgoed  wel degelijk een toekomstperspectief bieden.
De erfgoedcellen in Vlaanderen kunnen hierin een perfecte makelaarsrol opnemen. Voor een erfgoedcel in je buurt, zie http://www.erfgoedcellen.be/

De documentaire ‘Oud, maar zeker niet out!’  werd in gezamenlijk overleg met de deelnemers niet meer getoond om zo meer tijd te geven voor te netwerken tijdens de receptie.

(de sfeerbeelden zijn genomen door Dieter Bostyn, www.dieterbostyn.be)