Jonge kunstenaars die door COVID19 bepaalde projecten, voorstellingen of producties niet hebben kunnen uitvoeren dragen daar soms zware financiële gevolgen van. Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting biedt daarom financiële ondersteuning aan om deze verloren inkomsten te compenseren. Het gaat om een eenmalige ondersteuning met een bedrag van minimaal 2000 euro tot maximaal 4000 euro.
De oproep richt zich op jonge kunstenaars die wonen en/of werken in West-Vlaanderen met specifieke aandacht voor jongeren die actief zijn binnen de Podiumkunsten (Dans, Muziek, Theater, …).

 

 

De selectiecriteria zijn als volgt:

1. De aanvrager is maximaal 30 jaar en is actief binnen de (podium)kunsten.
2. De aanvrager woont en/of werkt in West-Vlaanderen.
3. De aanvrager kan duidelijk aantonen dat hij/zij nood heeft aan bijkomende financiële ondersteuning naar aanleiding van inkomensverlies door de coronacrisis.
4. De aanvraag wordt voor het verstrijken van de deadline dd. 18/11/2020 online ingediend via het online-kandidaatsdossier van de Koning Boudewijnstichting.

 

Meer info of je aanvraag indienen kan via de website van de Koning Boudewijnstichting.