“Het aardigste van plezierige dingen is de herinnering” (G.Bomans)

Voorwerpen, verhalen, oude foto’s en filmpjes….een koffer vol herinneringen en dromen…voor een namiddag weer ‘thuiskomen’.

Reminisceren is een ideale manier om oudere mensen een gevoel van eigenwaarde te geven, om hen nog eens te laten terugblikken op hun leven en dit verleden te delen met anderen.
In dit kader werden zes vertelkoffers ontwikkeld die elk een ander thema belichten. Aan de hand van filmpjes, geluidsfragmenten, oude foto’s en heel wat voorwerpen wordt de tijd van toen terug opgeroepen.

Samenwerken met andere sectoren, of projecten uitwerken voor specifieke doelgroepen is de toekomst voor de cultureel-erfgoedsector. FARO, het Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, maakte een filmpje over ons project van de vertelkoffers – en onze samenwerking met Woonzorgnetwerk Vincenthove te Roeselare – dat op ‘Groot Onderhoud’, het jaarlijks netwerkmoment van de cultureel erfgoedsector, getoond werd aan meer dan 400 deelnemers.
Kijk je mee?

Ook sommige andere erfgoedcellen beschikken over vertelkoffers, je kan dit aanbod terugvinden in de folder hier onderaan.

Onze koffers kunnen kosteloos worden uitgeleend via bie@midwest.be of 051/26.87.49. De waarborg bedraagt 20 euro per koffer.

–  Vertelkoffer Zorg
Ziek zijn is niet leuk. Gelukkig leven we op  vandaag in een samenleving die uitermate goed voor ons zorgt. We beschikken over een uitgebreid vangnet van medische specialisten (dokters, verpleegkundigen, therapeuten, …). De patiënt wordt zo kort mogelijk opgenomen om thuis, in zijn eigen omgeving, verder te revalideren.
Dat was vroeger dan wel helemaal anders. Er waren weinig dokters en al bijna géén specialisten en die waren voor de gewone mens vaak onbetaalbaar. Ziekenhuizen waren nog heel erg primitief, er waren weinig medicijnen, … De mensen waren voor de zorg dikwijls nog op zichzelf en hun naaste omgeving aangewezen.
Met deze vertelkoffer halen we die verhalen van vroeger weer naar boven. Hoe werd de zorg vroeger georganiseerd? Welke middelen hoorden vroeger in een medicijnkastje thuis? Ken je nog verhalen over ‘beroemde of beruchte’ huisdokters van vroeger?  Werden kinderen thuis op de wereld gebracht of in de kraamkliniek? Waren er instellingen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking?

– Vertelkoffer Werk
De laatste decennia zijn we in Vlaanderen geëvolueerd van een nog sterk agrarische en industriële werkomgeving naar een hoogtechnologische zorgmaatschappij. Mensen ervaren veel meer stress en burn-outs zijn niet meer weg te denken in ons huidig arbeidsmilieu. Maar hoe zat het vroeger met de arbeidsomstandigheden in Vlaanderen?
Met deze vertelkoffer duiken we terug in het verleden van het thema “arbeid en werk”. Onder meer volgende vragen komen aan bod: Hoe was het om in een fabriek te werken in de tweede helft van de vorige eeuw? Waren daar ook veel vrouwen aan het werk? In welke sectoren waren de fabrieken vooral actief in onze regio? Wat weet je nog over het zware werk in de land- en tuinbouw? Wie had een zelfstandig beroep vroeger? Ben je als vrouw ook buitenshuis gaan werken of nam het huiswerk voor een groot gezin al je tijd in beslag?
Het antwoord op al deze vragen en nog veel meer proberen we te achterhalen aan de hand van deze vertelkoffer rond ‘werk en arbeid vroeger’.

–  Vertelkoffer Religie
Vandaag speelt religie geen prominente rol meer in ons dagelijks leven: kerkbezoeken dalen razendsnel, abortus en euthanasie zijn niet langer een taboe. De invloed van de godsdiensten als maatschappij ordenende macht is zo goed als verdwenen. De godsdienst is teruggedrongen tot de private beleving.
Dan was dat vroeger wel even anders. In de jeugdjaren van onze doelgroep bezocht nagenoeg iedereen in het Vlaamse land de kerk op zondag. In een dorp waren er weinig andersdenkenden of niet-gelovigen. De clerus had een vanzelfsprekende autoriteit en hun woord was wet.
In deze vertelkoffer proberen we de sfeer van het katholieke Vlaanderen medio vorige eeuw weer op te roepen. We verdiepen ons in volgende onderwerpen: kerkbezoek; doopsel; communies; religie thuis en op school; meneer pastoor; processies;  wijdingen; bedevaarten; …

–  Vertelkoffer School
Elk jaar opnieuw openen de schoolpoorten zich op 1 september voor honderdduizenden scholieren en studenten. Iedereen is het ermee eens dat je zonder diploma in onze maatschappij een grote achterstand hebt. Onderwijs is dus een heel belangrijk deel van onze samenleving en bepaalt heel sterk onze jeugdjaren maar ook de rest van ons beroepsleven.
Met deze vertelkoffer en het materiaal dat je erin kan vinden, proberen we de tijd van het schoolleven van toen  weer naar boven te halen: Hoe werd er vroeger geschreven? Mocht je met de linkerhand schrijven? Welke waren de belangrijkste vakken? Zaten jongens en meisjes samen in de klas? Moest je een uniform dragen? Werd er ook al eens kattenkwaad uitgehaald op school en welke straffen werden er daarvoor uitgedeeld? Kregen jullie ook handwerk (breien en haken) op school, de jongens ook? Werden er veel spelletjes gespeeld op de speelplaats en werd er ook af en toe eens gevochten? Met deze en tal van andere invalshoeken wekken we de schooltijd van toen weer tot leven.

– Vertelkoffer Vrije tijd
Onder vrije tijd verstaan we onder meer het beoefenen van een hobby, TV kijken, uitgaan, sociale contacten onderhouden, op reis gaan of andere vormen van recreatie of sport. Tijd die benut wordt om tot rust te komen na een stresserende tijd op het werk en de batterijen op te laden.
Vroeger was vrije tijd een schaars gegeven. Met deze vertelkoffer willen we peilen hoe de mensen vroeger die zeldzame vrije tijd beleefden. We nemen jullie mee naar de kermis van toen; het op café gaan en de daarbij horende volksspelen. Uitgaan was vroeger vooral gaan dansen en naar de cinema gaan. Hoe nam men vroeger vakantie en waar ging men op reis. Met het verenigingsleven van toen sluiten we onze wandeling doorheen de vrije tijd van toen af.

– Vertelkoffer Vrouw
In de 20° eeuw is de situatie van de vrouw sterk gewijzigd, mede onder invloed van de emancipatorische bewegingen uit de tweede helft van deze eeuw.
Omdat vrouwen in de twintigste eeuw op zoveel domeinen hun stempel drukten, verdienen ze wel een aparte behandeling in deze herinneringskoffers. Vrouwen waren op heel veel vlakken bedrijvig, denken we maar aan: kleding en mode; kinderen en opvoeding; thuiswerkende vrouwen; buitenshuis werkende vrouwen en inkomen; eten klaarmaken; het huis poetsen; persoonlijke hygiëne; …
Al deze onderwerpen krijgen hier een apart hoofdstukje in deze koffer.