Een parochiekerk herbergt vaak onbekende schatten, gaande van kelken, kazuifels en schilderijen tot meubilair, relieken en processiestukken. Om dit erfgoed in kaart te brengen en de parochiekerken te ondersteunen bij het beheer hiervan, organiseert erfgoedcel TERF, in samenwerking met het Vlaams Departement voor Cultuur, Jeugd en Media (CJM), een startvorming hieromtrent voor geïnteresseerde kerkfabrieken en vrijwilligers.

Tijdens de vorming wordt er stilgestaan bij enkele van de meest voorkomende vragen.

  • Hoe hanteer ik de objecten het best?
  • Hoe en waar breng ik de nummering aan?
  • Hoe registreer ik het object?
  • Hoe vermijd ik dat de objecten beschadigd worden?

Heb je interesse om aan de slag te gaan met de inventarisatie van (religieus) erfgoed? Kom dan naar de startvorming op maandag 5 november (10:00 – 15:00) in de Petrus- en Pauluskerk in Rumbeke. Deze bestaat uit twee blokken. In de voormiddag ligt de nadruk op de meest voorkomende schadefactoren en hoe een inventaris dient opgesteld te worden. Met de workshops: nummeren, registreren en hanteren van objecten wordt dit in de namiddag naar de praktijk vertaald. Over de middag worden er broodjes en soep voorzien. Inschrijven kan via deze link of via diethard@bienet.be.