Aanwezig in stad of gemeente:


Roeselare

Voorstelling


De vzw Roeselaarse Kiosk staat in voor de restauratie en het permanent beheer van de mobiele kiosk als cultureel erfgoed en stelt dit authentiek patrimonium ter beschikking van culturele evenementen, al dan niet in eigen stad.

Contactgegevens